info@usrvitez.ba
ribarskidom600 kremenik600 invalidi600 kruscica600 kaskada600

Izborna skupština SSRD SBK 2014.

U organizaciji USR iz HAN BILE u mjestu Mehurić restoran “FARMA”, dana 23.03.2014. održana je izborna Skupština Sportsko saveza ribolovnih društava iz Srednjobosanskog kantona. Učesnike Skupštine na početku rada pozdravio je predsjednik USR iz Han Bile. U prvom dijelu Skupštine upriličeno je potpisivanje Sporazuma o pridruživanju u savez SSRD SBK nove članice SRU ”Zlatovčica” Jajce, tako da su sad svih 12 društava iz ovog kantona članovi Kantonalnog saveza i udruženi su u Savez više od 10-tak godina radi ostvarivanja zajedničkih interesa članica u ovom kantonu.

Nakon toga izvršena je podjela Priznanja za 2013 godinu.

ZAHVALNICE SSRD SBK ZA 2013 GODINU:

Jonjić Dragan - Vitez, Čajić Ahmet - Travnik, Atif Ajanović - Bugojno, Ismet Purić - Han Bila, Rusmir Zukić - Novi Travnik, Vinko Slipac - Novi Travnik, Željko Milanović - Busovača, Carp Team - Kiseljak i Miralem Ekmečić - Busovača.

PRIZNANJE SA PLAKETOM DOBILI SU:

Plivčić Armin - Donji Vakuf, Indir Melić - Travnik, Marcel Kučinski - Novi Travnik i Zoran Karadžić - Ministarstva PVŠ – SBK.

Nakon svečanog dijela pristupilo se radnom dijelu Skupštine na kom su usvojeni:
- Izvještaj o radu SSRS SBK za 2013 godinu
- Izvještaj o radu TK SSRD SBK
- Izvještaj o finansijskom poslovanju u 2013 godini

PROGRAM RADA ZA 2014. GODINU

Donesen je Program Rada sa primjedbama i sugestijama da se isti dopuni za 2014. godinu na temelju diskusija delegata. Donesena je i Odluka da Takmičarska komisija sačini do 15.04.2014. program Kantonalnih takmičenja za 2014. godinu i upozna UO.

FINANSIJSKI PLAN ZA 2014. GODINU

Donesen je Finansijski plan saveza za 2014. godinu i Odluka da sva društva zbog nedostajućih sredstava za završetak ribolovne osnove u jednakom omjeru na račun Saveza uplate po 375 KM da bi se mogla platiti i završiti revizija ribolovne osnove koja jer pri kraju. Narednih dana radi finiširanja posla sva društva će posjetiti predstavnici agronomsko prehrambenog fakulteta Mostar i finiširati reviziju ribarske osnove.

IZBOR NOVIH ORGANA UPRAVLJANJA SSRD SBK
za novi četverogodišnji mandat 2014.-2018. izabrani su:

- Predsjednik Skupštine Saveza - Marcel Kučinski iz Novog Travnika
- Podpredsjednika Skupštine - Dženan Mahmutbegović iz Bugojna
- Predsjednika Upravnog odbora - Danijel Kobačić iz Kiseljaka
- Podpredsjednika Uparvnog odbora - Sulejman Delić iz Jajca

Upravni Odbor po statutu čine Predsjednici i sekretari SRD članica.

U NADZORNI ODBOR IZABRANI SU:
- Amir Mlinarević iz Donjeg Vakufa
- Halil Šišić iz Gornjeg Vakufa/Uskoplja
- Renato Marković - iz Kiseljaka

Skupštinu je uspješno organizirala USR iz HAN BILE

Mušičarska staza "Ludvig Tibold"
ribarski dom dronStaza je bogata salmonidnom ribom, potočnom pastrmkom i lipljenom sa ponekim primjerkom mladice. Na stazi se nalazi 6 kaskada, zakloni za ribu, obale su uređene, postavljene su klupe za odmor i kante za smeće. Sadržaji na stazi su: Ribarski dom,  hladnjak, stolovi sa klupama, roštilj, vanjski WC, voda za piće, noćna rasvjeta, u funkciji je pristupni put za motorna vozila sa parkingom pored Ribarskog doma.  Sadržaji su besplatni.