info@usrvitez.ba
ribarskidom600 kremenik600 invalidi600 kruscica600 kaskada600

Osam poribljavanja u 2012.

USR”VITEZ” u 2012 godini izvršila je poribljavanje rijeke Lašve u 8 (osam) navrata kako slijedi:
1. Dana 27.02.2012. godine izvršeno je poribljavanje sa 50 kg potoče pastrmke uzrasta od 18-22 cm cca 525 komada, na dionici mušičarske staze. Riba kupljena u ribogojilištu "Izmišljeni potok" Vitez.
2. Dana 05.04.2012. izvršeno je poribljavanje sa 280 kg potočne pastrmke uzrasta od 20-25cm cca 2.380 komada. Riba kupljena u ribogojilištu "Izmišljeni potok" Vitez.
3. Dana 05.04.2012. na osnovu postignutog dogovora sa MHE ubačeno je 50 kg potočne pastrmke uzrasta 20-25 cm.
4. Dana 16.06.2012. godine izvršeno je poribljavanje sa 84 kg potočne pastrmke uzrasta 15-20 cm cca 1.430 komada riba dopremljena iz ribogojilišra Farma u Mehuriću.
5. Dana 24.08.2012. godine izvršeno je poribljavanje sa 83,30 kg potočne pastrmke uzrasta 15-20cm cca 1.416 komada Riba dopremljena iz ribogojilišta Farma iz Mehurića.
6. Dana 15.09.2012. godine izvršeno poribljavanje sa 17 kg mlađi potočne pastrmke uzrasta od 7 cm - 4607 komada , riba dopremljena iz ribogojilišta Farma iz Mehurića.
7. Dana 10.10.2012. godine izvršeno poribljavanje sa 60 komada matičnjaka uzrasta 50-60cm potočne pastrmke težine 135 kg nizvodno od MHE Vitez 1 donacija M. Šakić i 47,6 kg tj. 5.000 komada mlađi potočne pastrmke uzrasta od 7 cm. Mlađ dopremljena iz ribogojilišta "Izmišljeni potok" Vitez. 
8. Dana 03.11.2012. godine izvršeno je poribljavanje sa 37 kg malađi potočne pastrmke uzrasta od 7-9 cm cca 6.660 komada, riba dopremljena iz ribogojilišta Farma iz Mehirića.
Količinski je u 2012 godini rijeka Lašva poribljena sa 22.100 komada uzrasta od 7- 60 cm. Sva poribljavanja su izvršena uz prisustvo kantonalnog poljoprivrednog i veterinarskog inspektora SBK/KSB. 

  • 48

Mušičarska staza "Ludvig Tibold"
ribarski dom dronStaza je bogata salmonidnom ribom, potočnom pastrmkom i lipljenom sa ponekim primjerkom mladice. Na stazi se nalazi 6 kaskada, zakloni za ribu, obale su uređene, postavljene su klupe za odmor i kante za smeće. Sadržaji na stazi su: Ribarski dom,  hladnjak, stolovi sa klupama, roštilj, vanjski WC, voda za piće, noćna rasvjeta, u funkciji je pristupni put za motorna vozila sa parkingom pored Ribarskog doma.  Sadržaji su besplatni.