Ispiši ovu stranicu

Ubačeno 100.000 komada mlađi

Poribljeno 100.000 kom mlađi potočne pastrmke koju smo sami uzgojili. Na osnovu dogovora koji je UO USR Vitez postigao sa ribogojilištem "Izmišljeni potok" Vitez izvršen je mrijest i uzgoj riblje mlađi potočne pastrmke na ribogojilištu "Izmišljeni potok" u periodu 2012.-2013. Mrijest je uspio preko svih očekivanja te smo za sebe izdvojili 100.000 komada , a za udruženja koja su nam pomogla priliko mrijesta i uzgoja predato je 40.000 komada mlađi za poribljavanje. 
USR”VITEZ” u 2013. godini izvršila je poribljavanje rijeke Lašve kako slijedi:
- dana 15.06.2013. godine poribljena je rijeka Lašva sa 54 kg potočne pastrmke uzrasta od 25-40 cm
- dana 01.07.2013. godine poribljena je mušičarska staza “LT” sa 107 kg potočne pastrmke uzrasta od 25-35 cm (u dogovoru sa Ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva KSB/SBK)

Kako je i najavljeno, izvršeno je poribljavanje sa mlađi potočne pastrmke. Poribljavanje je izvršeno u dane 25. i 27.07.2013. godine. Ubačeno je cca 100.000 komada mlađi potočne pastrmke uzrasta u prosjeku 8-9 cm. Poribljena je kompletna rijeka Lašva od Mošunja do Selišta, sa nekoliko pritoka izuzev mušičarske staze. ukupna težina 645 kg.

Lokacije poribljavanje su slijedeće: Mošunj, Stari most, Stari Vitez, Mahala, Vitez, Novaci, Modrulja, Draganovac, Radakov most i Raško polje.
Poribljene su slijedeće pritoke: Tolovski potok, Vranjski potok, rijeka Bila od ušća uzvodno, rijeka Kruščica od ušća uzvodno
Zahvaljujemo se svim članovima USR Vitez koji su pomagali pri poribljavanju.
U 2013. godini poribljeno je 806 kg uzrasta 8-40 cm u tj 100.900 komada.

  • 42

Mušičarska staza "Ludvig Tibold"
ribarski dom dronStaza je bogata salmonidnom ribom, potočnom pastrmkom i lipljenom sa ponekim primjerkom mladice. Na stazi se nalazi 6 kaskada, zakloni za ribu, obale su uređene, postavljene su klupe za odmor i kante za smeće. Sadržaji na stazi su: Ribarski dom,  hladnjak, stolovi sa klupama, roštilj, vanjski WC, voda za piće, noćna rasvjeta, u funkciji je pristupni put za motorna vozila sa parkingom pored Ribarskog doma.  Sadržaji su besplatni.