Postavljanje klupa i kanti za smeće

Nakon saniranja zemljišta pristupilo se čišćenju korita i uređenju nasipa rijeke Lašve na potezu Vonkov mosta-Mahala. Naši članovi su počeli raditi na izgradnji parkovskih klupa.

Sve klupe je izradio naš član Branko Šakić u kombinaciji željzo-drvo. Krenulo se u montažu klupa. Izvršena je priprema lokacija, salivenje betonskih postolja i montaža parkovskih klupa i kanti za smeće.

Betoniranje je rađeno ručno, a akciji se odazvao veći broj članova.

Udruga sportskih ribolovaca Vitez
Lašvanska b.b. Ribarski dom • 72250 Vitez • Bosna i Hercegovina
ID broj: 4236178890008
Žiro račun:
UniCreditBank BiH 3382502200395477