Postavljanje rampe i ograde

Postavljena  je rampa na pristupnom putu i ograda oko Ribarskog doma.

Pripremljeni su stubovi za ogradu i nabavljena žica. U sklopu ove akcije izvedeno je i postavljanje rampe na pristupni put za Ribarski dom. Razlog postavljanja rampe je taj što tokom noćnih sati omladina motorima i motornim vozilima "divlja" po putnoj komunikaciji čime dolazi do većih oštećenja puta koje smo morali sanirati svakodnevno.

Udruga sportskih ribolovaca Vitez
Lašvanska b.b. Ribarski dom • 72250 Vitez • Bosna i Hercegovina
ID broj: 4236178890008
Žiro račun:
UniCreditBank BiH 3382502200395477