Uređenje pristupnog puta do Ribarskog doma

Dana 06.03.2018. godine USR Vitez je dobila donaciju nasipnog materijala u količini 3 kamiona.

 

Izvršeno je nasipanje oštećenog pristupnog puta od Vonkovog mosta do parkinag kod Ribarskog doma, te se pristupilo razvlačenju materijala.

Udruga sportskih ribolovaca Vitez
Lašvanska b.b. Ribarski dom • 72250 Vitez • Bosna i Hercegovina
ID broj: 4236178890008
Žiro račun:
UniCreditBank BiH 3382502200395477