Print this page

Uređenje pristupnog puta do Ribarskog doma

Dana 06.03.2018. godine USR Vitez je dobila donaciju nasipnog materijala u količini 3 kamiona.

 

Izvršeno je nasipanje oštećenog pristupnog puta od Vonkovog mosta do parkinag kod Ribarskog doma, te se pristupilo razvlačenju materijala.