info@usrvitez.ba

Udruga sportskih ribolovaca Vitez

Udruga sportskih ribolovaca, skraćeno USR Vitez, je sportsko amatersko udruženje, koje ima za cilj promociju, organiziranje i razvoj sportskog ribolova na području općine Vitez, u koje se udružuju slobodnom voljom građani općine Vitez radi bavljenja sportskim ribolovom, turizmom i rekreacijom u prirodi radi unapređenja ribarstva i zaštite okoliša.

USR Vitez svojom aktivnošću, doprinosi stvaranju uvjeta da se u njoj vrši masovnije okupljanje mladeži i građana, u  cilju razvitka sportske kulture, ljubavi prema prirodi i zaštiti okoliša, te razmjeni iskustava sa srodnim udruženjima.

MISIJA:
Borba za zdrave rijeke i okoliš na teritoriji općine Vitez očuvanjem i revitalizacijom biljnog i životinjskog svijeta sliva rijeke Lašve putem vlastitog  primjera i edukacijom članova o značaju ekologije i uticaju na zdravlje ljudi. Poticanjem volonterstva i pozitivnih promjena uticati na bolji kvalitet življenja.

VIZIJA:
Zdrave rijeke i potoci općine Vitez sa čistim okolišem i bogatim autohtonim ribljim fondom te potpuna ekološka i etička osviještenost ljudi.

Ciljevi i zadaci udruge su:

1. Da okuplja ljubitelje prirode, ribolovnog sporta i ribolovnog turizma, te organizirano djeluje u pravcu unapređenja i zaštite ribljeg fonda i opće zaštite čovjekove okoline.

2. Da u duhu sportskog amaterizma kod svojih članova razvija sportsku vještinu, sportsku kulturu, osjećanje solidarnosti i svijesti o potrebi zaštite i unapređenja čovjekove okoline, prioritetno ribljeg fonda, te ukupne flore i faune u rijekama i jezerima.

3. Da kod članova razvija osjećaj za važnost vodotokova i obvezu njihove zaštite, kroz razne akcije, čišćenja i čuvanja.

4. Da organizira i provodi takmičenja i učestvuje na takmičenjima koje organizira SRS KSB/SBK, SRS Federacije i SRS Bosne i Hercegovine.

5. U skladu sa Zakonom o slatkovodnom ribarstvu FBiH i Ribolovnom osnovom za područje općine Vitez, odnosno vodama koje dobije na upravljanje, donosi godišnje planove i programe zaštite i unapređenja ribolovnih voda i ribljeg fonda.

6. Da putem svojih organa prati i analizira pitanja i problematiku ribolovnog sporta, ribljeg fonda i ribolovnih voda i poduzima konkretne mjere i akcije za racionalno korištenje ribljeg fonda i njegovo pravovremeno obnavljanje, osiguravajući za to sredstva iz vlastitih izvora , proračuna općine, SBK/KSB i Federacije BiH, te drugih izvora koji imaju istu obavezu.

7. Da surađuje sa privrednim organizacijama koje proizvode riblju mlađ i sa njima udružuje sredstva, usklađuje programe i planove i sprovodi akcije poribljavanja ribolovnih voda kojima upravlja u skladu sa zakonom.

8. Da pravovremeno informira članove USR Vitez, općinske organe i inspekcijske službe o svom radu, surađuje sa vodoprivrednom inspekcijom kantona u cilju zaštite ribljeg fonda i voda.

9. Da vrši i druge zadatke i poslove od interesa za članove udruge i društvenu zajednicu, a sve u skladu sa zakonom, te motivima udruživanja.

ORGANI UPRAVLJANJA USR VITEZ:

- Skupština USR Vitez - svi članovi,
- Upravni odbor - 7 članova,
- Nadzorni odbor - 3 člana
- Tajnik USR Vitez

PREDSJEDNIK Udruge sportskih ribolovaca Vitez

 • Dragan Jonjić

  Predsjednik Udruge sportskih ribolovaca Vitez

UPRAVNI ODBOR

  Emzudin Sarajcic

  Emzudin Sarajčić

  zamjenik predsjednika - član UO

 •  
  Vlatko Strukar

  Vladika Strukar

  član UO USR Vitez

 •  
  Anto Matošević

  Anto Matošević Lord

  član UO USR Vitez

 •  
  Nevzudin Ahmić

  Nevzudin Ahmić

  član UO USR Vitez

 •  
  Marjan Azinović

  Marjan Azinović

  član UO USR Vitez

 •  
  Anto Kovač

  Anto Kovač

  član UO USR Vitez 

TAJNIK USR VITEZ
facebook i web administrator

Volonterska ribočuvarska služba:
- 12 ribočuvara volontera: 
Anto Matošević, Ajdin Zvizdić, Dragan Jonjić, Novak Šarić, Enes Salkić, Ivan Azinović, Emzudin Sarajčić, Vladika Strukar, Edin Čizmić, Fahrudin Livnjak, Anto Kovač i Zoran Šakić

NADZORNI ODBOR USR VITEZ

 •  
  Zoran Šakić

  Zoran Šakić

  Nadzorni odbor USR Vitez

 •  
  Jasmin Hrustić

  Jasmin Hrustić

  Nadzorni odbor USR Vitez

 •  
  Dragan Augustinović

  Dragan Augustinović

  Nadzorni odbor USR Vitez

Komisije Upravnog odbora su:
- Disciplinski sud
- Komisija za sportska takmičenja
- Komisija za zaštitu ribljeg fonda

Udruga sportskih ribolovaca Vitez je članica u:

srsbih 
Sportsko ribolovni savez Bosne i Hercegovine

srsfbih 
Sportsko ribolovni savez Federacije BiH

sbkksb 
Sportsko ribolovni savez SBK/KSB