info@usrvitez.ba

Rijeka Lašva

Rijeka Lašva cijelim tokom predstavlja salmonidnu vodu sa izraženim regijama potočne pastrmke i lipljena.

Rijeka Lašva izvorište ima na južnim i jugoistočnim obroncima planine Vlašić, gdje joj vode drenira glavna pritoka Bila, zatim na južnoj padini planine Galice, na istočnoj padini planine Radalj i na sjeveroistočnoj padini planine Komar gdje vode sakuplja tok Komarščice. Osim navedenih, značajnije pritoke na teritoriju SBK/KSB s desne dolinske strane su još i Grlovnica, Kruščica i Kozica. S lijeve, dolinske strane također se ulijeva veći broj uglavnom kraćih, ali vodonosnijih tokova. Na području SBK/KSB ukupna dužina vodotoka, s tokom Komarščice, iznosi oko 52,24 km.

Zbog važnog geografskog položaja, dolina Lašve je uvijek bila frekventna prometnica, koja prirodno spaja dolinu Bosne na istoku, sa vrbaskom dolinom na zapadu. Tako je i danas, iako kvaliteta prometnica danas ne odražava u potpunosti važnost ovog prometnog pravca.

Tragovi naselja na prostoru Travnika sežu u daleku prošlost, kada su Kelti, Iliri i Rimljani ispirali zlato iz Lašve. S Ilirima kao autohtonim stanovništvom, te s Rimljanima koji početkom naše ere osvajaju balkanske prostore i lašvanski kraj ulazi u povijesni period i pod višestoljetni utjecaj rimske antičke civilizacije.

Po sačuvanim ostacima vidi se da je ovaj kraj u antičko doba bio dobro naseljen i da već tada možemo računati s nastankom prvih gradskih naselja na ovom prostoru.

Jedno od značajnijih arheoloških nalaza iz ovog period se nalazi u Mošunju - općina Vitez.

Lašva nastaje od dvije "Lašvice", Karaulske i Komarske, koje se spajaju u Turbetu. Lašva dalje protječe kroz Travnik, od zapada prema istoku, a zatim i kroz Vitez te se južno od Zenice ulijeva u rijeku Bosnu.

Dolina se rijeke Lašve (uobičajen je naziv: Lašvanska dolina) proteže od jugoistočnih padina planine Vlašić (iznad Travnika) do Busovače. Ova se dolina formirala na 390-480 m nadmorske visine. Od sutjeske Lašve poslije Travnika, pa do sutjeske prije Kaonika, Lašvansko polje dugo je oko 17 km, a širina mu je različita i iznosi prosječno 3 km.