info@usrvitez.ba

Rijeka Bila

Manji dio rijeke Bile kojim gospodari Udruga sportskih ribolovaca Vitez je na dijelu od Stožerinskog potoka nizvodno do ušća u rijeku Lašvu, dok veći dio je na ribolovnom području SRD Bila-Han Bila.

Rijeka Bila je najveća, vodom najbogatija, lijeva pritoka Lašve, u koju se ulijeva u naselju Stara Bila. Duga je oko 35 km, izvire na Vlašiću, u širem području Prelivoda - u razvođu sa Vrbanjom, Ilomskom i Ugrom, na oko 1320 m n/v.

Rijeka Bila nastaje od nekoliko sastavnih potoka između Vučje planine (1378 m n/v) i Vijenca (1375 m n/v). Vododijelnica je u radijusu od oko 2,5 km na prevoju je između Vlašića (vrh 1943 m n/v) i Meokrnja (vrh 1425 m n/v).

Sa zapadnih padina Vlašića spušta se prema Vučjoj planini, protiče kroz naselje Gluha Bukovica i Mehurići. Rijeka Bila je bujičava i sa sobom nosi sediment prema Lašvi. U bogatom slivu rječica i potoka, najizdašnije desne pritoke su: Suhi potok, Butetinac, Pašinac, Ribnjak, Trimuža i Kozica, a lijeve: Pržni i Javorački potok, Ramića rijeka, Jasenica i Rogačka rijeka.